Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór
oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych
oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w
trybie konkurencyjnym.
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

 

Portal będzie udostępniony od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl w linku: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Opracowanie: Wprowadzenie: Adam Rutkowski
Data publikacji: 2017-02-21 Data aktualizacji: 2017-02-21
Liczba wywołań: 612