Bezpłatne szkolenia dotyczące operacji typu „Inwestycje w
targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na promocję
lokalnych produktów”
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na promocję lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w nw. terminach:

 

·      16 marca 2017 r. godz. 10.30-14.00 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, sala konferencyjna, II piętro;

 

·      24 marca 2017 r. godz. 10.30-14.00 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, sala konferencyjna, II piętro;

 

Głównym celem spotkania jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej i wniosków o płatność, weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wizyt w miejscu realizacji projektu dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na promocję lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego max. do 3 dni przed szkoleniem na adres: malgorzata.zielinska@mazovia.pl

W związku z ograniczoną ilością miejsc przewidujemy uczestnictwo maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji.

Potwierdzenie udziału wysłane zostanie do Państwa na 2 dni przed szkoleniem na podane w zgłoszeniu adresy e-mail !!!.

 

Formularz_zgloszeniowy_targowiska.doc

 

Opracowanie: Wprowadzenie: Adam Rutkowski
Data publikacji: 2017-03-03 Data aktualizacji: 2017-03-03
Liczba wywołań: 892