Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
LGD - Tablice informacyjne
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

Stworzona na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawiera informacje techniczne na temat logo i znaku PROW 2007-2013, informacje o zasadach stosowania logo i znaku na różnych drukach oraz materiałach promocyjnych, jak również na tablicach informacyjnych i tablicach reklamowych. Podstawowymi znakami, które na ww. tablicach powinny się znaleźć są: logo Unii Europejskiej i logo PROW 2007-2013. W przypadku działań osi Leader jest to również logo Leader. Ponadto w ramach prowadzonej wizualizacji Programu Rozwoju Ob­szarów Wiejskich na lata 2007-2013, zachęcamy również do stosowa­nia dodatkowo logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), w przypadku publikacji, materiałów szkoleniowych, etc.

W przypadku operacji realizowanych przez inne instytucje, dopuszczalne jest umieszczenie logo tej instytucji pomiędzy znakami Unii Europejskiej i PROW 2007-2013.

Ponadto w związku z licznymi pytaniami ze strony lokalnych grup działania w załączeniu przesyłam wzór tablicy informacyjnej, którą zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do zamieszczenia w swojej siedzibie. W miejscach oznaczonych na tablicy „xxxxx” należy wpisać pełna nazwę lokalnej grupy działania.

Zamieszczone na wzorze tablicy logo są obligatoryjne, dopuszczalne jest jednak umieszczenie logo lokalnej grupy działania, herbu/logo województwa lub gminy pomiędzy znakami Unii Europejskiej i PROW 2007-2013. Zachęcamy również do stosowania dodatkowo polskiego logo LEADER.

W najbliższym czasie Księga wizualizacji… zostanie uzupełniona o ten wzór. Niemniej jednak należy stosować wszystkie parametry podane w Księdze wizualizacji… dla innych tablic.Parametry techniczne wszystkich tablic (minimum 70 cm x 90 cm) znajdują się w Księdze wizualizacji…, która to dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl/PROW 2007-2013/informacja i promocja.


Powiązania:
  •  
Tablica informacyjna LGD
[ Rozmiar: 173 kB, Plik DOC ]
Opracowanie: Urszula Kwil, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-09-23 Data aktualizacji: 2009-11-19
Liczba wywołań: 4677  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort