Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Lista operacji dla projektów typu
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 7 czerwca 2016 r. uchwałę Nr 873/15/16 w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 roku.

 

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 792 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 562 360 317,00 zł.

 

Ostatecznie na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wpisanych zostało 631 projektów na łączną kwotę pomocy 449 212 227,00 zł.

 

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755) dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w okresie trwania programu wynosi 39 203 947 euro. Wyliczenie wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie.

 

Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego (do wysokości limitu równego 39 203 957 euro). Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

Zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, do Beneficjentów znajdujących się na liście operacji mieszczących się w limicie środków zostaną wysłane pisma zapraszające na podpisanie umowy.

 

Lista Oeracji - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - 07.06.2016 r.

 

Opracowanie: DRiROW Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2016-06-08 Data aktualizacji: 2017-01-11
Liczba wywołań: 6394  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Styczeń 2020 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort