Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu
Scalanie gruntów w ramach PROW 2014-2020 dla naboru od 31 marca
2016 r. do 25 maja 2016 r.
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

 

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 31 marca 2016 r. do 25 maja 2016 r.  
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 20 września 2016 r. uchwałę nr 1458/180/16 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 31 marca 2016 r. do 25 maja 2016 r.
 W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 47 315 563,60 zł.
Ostatecznie na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wpisanych zostało 5 projektów na łączną kwotę pomocy 28 784 100,21 zł.
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755) dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego dla operacji typu „Scalanie gruntów” w okresie trwania programu wynosi 6 852 441 euro. Wyliczenie wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie. Należy również zastosować pomniejszenie kursu wymiany złotego do euro o 3%, aby na poziomie realizowanych przez ARiMR płatności na rzecz beneficjentów nie zostały przekroczone limity środków określone w rozporządzeniu.
Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego (do wysokości limitu równego 6 852 441 euro).
Zgodnie z procedurą obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla typu operacji "Scalanie gruntów", do Beneficjentów znajdujących się na liście opercji mieszczących się w limicie środków zostaną wysłane pisma zapraszające na podpisanie umowy.

 Lista operacji.xlsx 12,1 KB

 

Opracowanie: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wprowadzenie:
Data publikacji: 2016-09-21 Data aktualizacji: 2016-09-21
Liczba wywołań: 1494  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort