Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR)
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
OGŁASZA
KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

w terminie od dnia 09.11.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku do godziny 16.00
Wnioski o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części IX Informacja
o załącznikach
Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać bezpośrednio
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4,
03-469 Warszawa. Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 31.12.2015 roku o godzinie 16.00.
Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym poniżej.
LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:
• Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2- Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 - Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są poniżej.
 
Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonu (22) 59 79 326 (PROW) lub (22) 59 79 734 (PO RYBY).
Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres poczty elektronicznej rolnictwo@mazovia.pl nie później niż do 7. dnia przed upływem terminu składania wniosków. Organizator udziela odpowiedzi na pytania drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, jednak nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem konkursu.
 
 
 

 

 

Opracowanie: Wprowadzenie:
Data publikacji: 2015-10-06 Data aktualizacji: 2016-02-25
Liczba wywołań: 9062  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Styczeń 2020 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort