Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Ogłoszenie o wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 32 wnioski. Zgodnie z art. 11 ust. 5 z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, dalej: ustawa), „wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR”, tj. do 30 kwietnia 2016 r.

 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy. Ostatecznie 29 LSR przekroczyło wymagane minimum 60% punktów i zostało wybrane do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dla 3 wybranych LSR zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 5% z powodu uzyskania wyniku poniżej 80% maksymalnej liczby punktów. Natomiast w stosunku do 4 LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 10% z powodu uzyskania wyniku poniżej 70% maksymalnej liczby punktów. LSR złożone przez 3 Lokalne Grupy Działania nie osiągnęły wymaganego minimalnego progu punktowego (tj. 60% maksymalnej liczby punktów) i nie zostały wybrane do realizacji LSR. Lista rankingowa ocenianych wniosków prezentuje się następująco:

 

lp.

Lokalna Grupa Działania

Liczba punktów

%

LSR wybrana

Dokonano wyboru warunkowego

 
 

1.

Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"

240

97,96

TAK

_

 

2.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka"

235

95,92

TAK

_

 

3.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

233

95,10

TAK

_

 

4.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego

229

93,47

TAK

_

 

5.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

222

90,61

TAK

_

 

6.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"

217

88,57

TAK

_

 

7.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

214

87,35

TAK

_

 

8.

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze"

213

86,94

_

TAK

 

9.

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

213

86,94

_

TAK

 

10.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

210

85,71

TAK

_

 

11.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

209

85,31

TAK

_

 

12.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem"

206

84,08

_

TAK

 

13.

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

206

84,08

_

TAK

 

14.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza"

206

84,08

_

TAK

 

15.

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

205

83,67

TAK

_

 

16.

Zielone Mosty Narwi

204

83,27

_

TAK

 

17.

Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"

203

82,86

TAK

_

 

18.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

202

82,45

TAK

_

 

19.

Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt"

201

82,04

_

TAK

 

20.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

200

81,63

_

TAK

 

21.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Sioło"

199

81,22

_

TAK

 

22.

Razem dla Radomki

198

80,82

TAK

_

 

23.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"

184

75,10

_

TAK

 

24.

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura

182

74,29

_

TAK

 

25.

Lokalna Grupa Działania "Zapilicze"

178

72,65

_

TAK

 

26.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn- Michałowice

168

68,57

_

TAK

 

27.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

160

65,31

_

TAK

 

28.

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"

155

63,27

_

TAK

 

29.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania

154

62,86

_

TAK

 

30.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "W samo południe"

116

47,35

NIE

_

 

31.

Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa

73

29,80

NIE

_

 

32.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej

43

17,55

NIE

_

 

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, zarząd województwa zatwierdza LSR, zawierając z LGD, która będzie realizowała tę LSR, umowę ramową.
 

 Do pobrania:

 

 Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR.pdf

 


Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2016-04-14 Data aktualizacji: 2016-05-02
Liczba wywołań: 5714  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Październik 2020 »
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort