Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Prośba o propozycje kryteriów regionalnych dla działania
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

W związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem projektów rozporządzeń MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy oraz wypłaty środków pomocy finansowej na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  samorządy województw zostały poproszone o zmianę treści kryteriów regionalnych zaproponowanych MRiRW, na podstawie których przyznawane będą operacji punkty, w odniesieniu do typu operacji. Przekazane przez SW kryteria regionalne, po konsultacji z Komitetem Monitorującym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostaną przedłożone do akceptacji Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o propozycje kryteriów regionalnych dla poniżej wymienionych zakresów:

 

  • Dla operacji dotyczących obiektów pełniących funkcje kulturalne;
  • Dla operacji dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej;
  • Dla operacji dotyczących odnawiania lub poprawy stanu zabytków.

 

Propozycje kryteriów muszą uwzględniać poniższe zasady:

  • zaproponowane kryterium należy szczegółowo uzasadnić, odnosząc się do specyfiki i potrzeb regionu, opierając się na dokumentach strategicznych województwa (należy wskazać zapisy w „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku” potwierdzające wpływ zaproponowanego kryterium na poprawę rozwoju regionu);
  • w uzasadnieniu należy wskazać źródło, z którego będą czerpane dane niezbędne do oceny w ramach danego kryterium;
  • kryterium regionalne nie może stać w sprzeczności z kryteriami krajowymi zawartymi w programie;
  • kryterium regionalne musi być różnicujące podmioty ubiegające się o pomoc.

 

Na kryterium regionalne dla poszczególnych zakresów składać się mają co najmniej 3 kryteria o łącznej wartości 12 pkt. dla każdego zakresu.

 

Propozycje prosimy przesyłać na adres: michal.zak@mazovia.pl i krzysztof.cienkowski@mazovia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 stycznia 2017 r.

 

 

Opracowanie: DRiROW Wprowadzenie:
Data publikacji: 2016-12-30 Data aktualizacji: 2016-12-30
Liczba wywołań: 1659  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Styczeń 2020 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort