Szkolenie dla mazowieckich Lokalnych Grup Działania
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla mazowieckich Lokalnych Grup Działania, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Szkolenie dotyczyć będzie zakresu wdrażania i rozliczania operacji w ramach poddziałań 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD” objętych PROW na lata 2014-2020.

 

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Dymowski nr tel. (+48 22) 59 79 734, adres e-mail: robert.dymowski@mazovia.pl.

 

Opracowanie: Robert Dymowski Wprowadzenie:
Data publikacji: 2017-04-20 Data aktualizacji: 2017-04-20
Liczba wywołań: 4248