Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Podpisanie umów ramowych z lokalnymi grupami działania
Aktualności PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 »

W dniu 17 maja 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisał z 29 mazowieckimi lokalnymi grupami działania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do lokalnych grup działania trafią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR.

Ogółem do mazowieckich LGD trafi 319 972 500 zł.

Zawarcie umów ramowych umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy.

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 241 gmin, obszar zamieszkiwany jest przez 2 112 796 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzymają LGD, wnioskodawcy z ich obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na:

- rozwój przedsiębiorczości, w tym podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

- wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na terenach wiejskich w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych oraz w ramach krótkich łańcuchów dostaw,

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej,

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

 

Umowy na dofinansowanie zadań podpisały:

1.       Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”,

2.       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”,

3.       Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania,

4.       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego,

5.       Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,

6.       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”,

7.       Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński,

8.       Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”,

9.       Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem,

10.   Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,

11.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”,

12.   Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”,

13.   Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,

14.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”,

15.   Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”,

16.   Zielone Mosty Narwi,

17.   Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”,

18.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”,

19.   Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”,

20.   Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej,

21.   Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło”,

22.   Razem dla Radomki,

23.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”,

24.   Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura,

25.   Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”,

26.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn–Raszyn–Michałowice,

27.   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”,

28.   Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”,

29.   Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania.

 

 

 


Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2016-05-18 Data aktualizacji: 2016-05-18
Liczba wywołań: 2159  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort