Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Odbiór tablic informacyjnych PROW 2007-2013 Leader
Działania promocyjne » Tablice informacyjne i reklamowe »
Informujemy o możliwości odbioru tablic informacyjnych wykonanych dla Beneficjentów działania osi 4 LEADER „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach powyższego działania zostały przygotowane tablice dla wszystkich operacji, których wartość kosztów całkowitych wynosi co najmniej 50 000 Euro.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy Beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy przyznania pomocy mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej, w przypadku, kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro. Tablice muszą być wykonane zgodnie z  przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.) oraz zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tablice informacyjne można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, pokój 409.
 
Tablice mogą odbierać Beneficjenci, którzy złożyli Wniosek o płatność ostateczną i których koszty całkowite operacji wynoszą co najmniej 50 000 Euro (według kursu Euro w dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną).
 
W celu odebrania tablicy prosimy o zabranie ze sobą kopii dwóch pierwszych stron złożonego wniosku o płatność ostateczną (opieczętowanych datą złożenia dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) oraz pieczątki Beneficjenta.
 
Kontakt: Anna Przybysz (tel. 22 59 79 104), Barbara Kręźlewicz – Prarat (22 59 79 150)
Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2011-11-30 Data aktualizacji: 2012-01-25
Liczba wywołań: 4150  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort