Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Odbiór tablic informacyjnych i reklamowych dla operacji
zrealizowanych w ramach działania
Działania promocyjne » Tablice informacyjne i reklamowe »

Szanowni Państwo,

     informujemy, iż przygotowane zostały tablice informacyjne i reklamowe wykonane dla beneficjentów działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach powyższego działania zostały przygotowane tablice dla wszystkich operacji, których równowartość kosztów całkowitych wynosi co najmniej 50 000 Euro (lista beneficjentów i operacji dla których przygotowane są tablice poniżej).

     Jednocześnie przypominamy, że wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy o dofinansowanie operacji mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej, w przypadku kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro, natomiast gdy całkowita wartość operacji przekracza 500 000 Euro, należy zamieścić tablicę reklamową. Tablice muszą być wykonane zgodnie z zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

     Oprócz tablic dotyczących działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przygotowane zostały również tablice informacyjne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 3 oraz działania osi 4 LEADER „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prosimy o systematyczny odbiór niniejszych tablic.

     Tablice informacyjne i reklamowe można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4.

 Tablice mogą odbierać Beneficjenci, którzy złożyli Wnioski o płatność ostateczną i których równowartość kosztów całkowitych operacji wynosi co najmniej 50 000 Euro.

      W celu odebrania tablicy prosimy o zabranie ze sobą kopii dwóch pierwszych stron złożonego wniosku o płatność ostateczną i pieczątki Beneficjenta.

      Kontakt:

Oś 3: Katarzyna Chludzińska pok. 524, Agnieszka Grzybowska pok. 524, Magdalena Kowalik pok. 523.

Oś 4: Barbara Kręźlewicz – Prarat pok. 410, Marcin Książak pok. 410.

     O możliwości odbioru kolejnej transzy tablic wykonanych dla beneficjentów działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, będziemy sukcesywnie informować na naszej stronie internetowej: www.prow.mazovia.pl

 

Lista beneficjentów działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  PROW 2007-2013, dla których w tym etapie przygotowano tablice informacyjne i reklamowe:

Gmina Czarnia Budowa wodociągu  na terenie gminy Czarnia: zadanie I - budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe informacyjna
 Gmina Domanice  Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz dwóch podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki i Czachy gmina Domanice.  informacyjna
 Gmina Rzekuń  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy, gm. Rzekuń.  informacyjna
 Gmina Siennica  Budowa systemów do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Siennica.  informacyjna
 Miasto i Gmina Pilawa  Budowa kanalizacji w miejscowości Trąbki  informacyjna

 

Lista beneficjentów działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  PROW 2007-2013, którzy nie odebrali do tej pory tablic przygotowanych w etapach wcześniejszych:

Beneficjent Tytuł operacji Rodzaj tablicy
Gmina i Miasto Mogielnica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza i ul. Przejazd w miejscowości Mogielnica informacyjna
Gmina Myszyniec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap I  reklamowa
 Gmina Osieck  Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości wiejskich w Gminie Osieck poprzez kompleksowy program budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków  informacyjna
 Gmina Pomiechówek  Modernizacja i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach - Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji w miejscowości Brody.  informacyjna
Gmina Staroźreby Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby  reklamowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Magdalena Kowalik Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2013-05-27 Data aktualizacji: 2013-06-03
Liczba wywołań: 3926  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Styczeń 2020 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort