Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Odbiór tablic informacyjnych PROW 2007 – 2013
Działania promocyjne » Tablice informacyjne i reklamowe »

Odbiór tablic informacyjnych PROW 2007 – 2013


Informujemy o możliwości odbioru tablic informacyjnych wykonanych dla beneficjentów działania: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach osi 3  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy o dofinansowanie operacji mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej, w przypadku kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro, natomiast gdy całkowita wartość operacji przekracza 500 000 Euro, należy zamieścić tablicę reklamową. Tablice muszą być wykonane zgodnie z zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 
Tablice informacyjne można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, pokój 445
  

Zaktualizowana lista beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013, dla których przygotowano w tym etapie tablice informacyjne

Prosimy o zabranie ze sobą pieczątki Beneficjenta w celu potwierdzenia odbioru tablicy.

 

Beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” nie wymienieni na liście zamieszczonej powyżej proszeni są o kontakt w sprawie odbioru tablic w momencie składania wniosku o płatność ostateczną w siedzibie urzędu.

Ponadto informujemy, iż wszelkie informacje na temat tablic przekazywać będziemy Państwu za pośrednictwem strony internetowej:
www.prow.mazovia.pl
Opracowanie: Magdalena Kowalik Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2010-10-07 Data aktualizacji: 2012-01-25
Liczba wywołań: 5332  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Styczeń 2020 »
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort