Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Dobre Praktyki PROW 2007-2013 Cz. I
Galerie »

Zakup i renowacja strojów ludowych dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”. Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach.

Kapliczka na uroczysku „Joście” w Głupiance jako atrakcja turystyczna regionu kołbielskiego. Mateusz Niwiński.

Rewitalizacja budynku zabytkowego Ratusza wraz z zagospodarowaniem Rynku w Maciejowicach. Gmina Maciejowice.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową kładki przez rzekę Radomkę w ciągu od ul. Rzecznej do wylotu ul. Radomskiej, z chodnikiem przy ul. Rzecznej i przebudową fragmentu ul. Radomskiej.Gmina Przytyk.

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości wiejskich w Gminie Osieck poprzez kompleksowy program budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Gmina Osieck.

Tradycja żyje w nas. Zakup strojów ludowych dla młodzieżowej grupy tanecznej oraz warsztaty tańca ludowego dla zespołu tanecznego. Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie.

Tradycja żyje w nas. Zakup strojów ludowych dla młodzieżowej grupy tanecznej oraz warsztaty tańca ludowego dla zespołu tanecznego. Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie.

Kultywowanie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów łowickich dla Zespołu Tańca Ludowego „Zawidzanie”

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo.Gmina Goworowo.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo.Gmina Goworowo.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Goworowo.Gmina Goworowo.

Zadaszenie karuzeli dla koni. Tomasz Mossoczy Tomdom.

Zadaszenie karuzeli dla koni. Tomasz Mossoczy Tomdom.

Remont dzwonnicy kościelnej. Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Drobinie.

Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kuczborku-Osadzie.Gmina Kuczbork-Osada.

Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w miejscowości Bodzanów. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie.

Strój kurpiowski – wizytówka regionu i ochrona dziedzictwa kulturowego. Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki.\n

Strój kurpiowski – wizytówka regionu i ochrona dziedzictwa kulturowego. Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki.

Strój kurpiowski – wizytówka regionu i ochrona dziedzictwa kulturowego. Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi z udziałem Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi z udziałem Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

Utworzenie miejsca rekreacji z wykorzystaniem walorów naturalnych obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego. Gmina Wieliszew.

Utworzenie miejsca rekreacji z wykorzystaniem walorów naturalnych obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego. Gmina Wieliszew.

Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przytyku. Gmina Przytyk.

Budowa ogólnie dostępnego sztucznie oświetlonego wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Klembowie. Gmina Klembów.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Dębnowoli w Gminie Warka. Gmina Warka.

Plac zabaw w Łęczeszycach jako miejsce wypoczynku młodzieży wiejskiej. Gmina Belsk Duży.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy. Gmina Mogielnica.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy. Gmina Mogielnica.

Orkiestra Dęta OSP w Błędowie sposobem na aktywność lokalnej społeczności i promocję dziedzictwa kulturowego regionu. Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie.

Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb – budowa ciągu spacerowo-rowerowego, etap I. Gmina Jastrząb.

Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb – budowa ciągu spacerowo-rowerowego, etap I. Gmina Jastrząb.

Wyposażenie placu wypoczynkowego w Kośminie jako miejsca małej infrastruktury turystycznej. Gmina Grójec.

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy. Gmina Ożarów Mazowiecki.

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy. Gmina Ożarów Mazowiecki.

Czas wolny – czas dla sportu i rekreacji „Spływ Kajakowy rzeką Pilicą”. Klub Kajakowy „Korek” Warka.

Czas wolny – czas dla sportu i rekreacji „Spływ Kajakowy rzeką Pilicą”. Klub Kajakowy „Korek” Warka.

Estrada Folkloru. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Estrada Folkloru. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa. Gmina Pułtusk.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa. Gmina Pułtusk.

Ceramika na Mazowszu. Barbara Kuligowska-Roman.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Dębnowoli w Gminie Warka. Gmina Warka.

Budowa obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie Gminy Gostynin. gmina Gostynin.

Piknik jeździecki Zygi Ranch, Ugniewo 2011. Janusz Szabłowski.

Piknik jeździecki Zygi Ranch, Ugniewo 2011. Janusz Szabłowski.

Przebudowa ciągu pieszego wraz z budową oświetlenia w miejscowości Nur. Gmina Nur.

Remont kolejki tramwaju konnego Mrozy – „Sanatorium” Rudka. Gmina Mrozy.

Poznajemy Gminę Wiskitki. Gmina Wiskitki.

Plac zabaw w Łęczeszycach jako miejsce wypoczynku młodzieży wiejskiej. Gmina Belsk Duży.

Inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”. Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka”.

Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego poprzez remont Kościoła Parafialnego w Krajkowie. Parafia Katolicka pw. Świętej Trójcy w Krajkowie.

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Baczki wraz z organizacją terenu rekreacji. Gmina Łochów.

Budowa placu zabaw w Bielsku. Gmina Bielsk.

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację starodruków w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Przebudowa wodociągu wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Bieżuniu. Gmina Bieżuń.

Przebudowa wodociągu wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Bieżuniu. Gmina Bieżuń.

Świętojanki 2011. Gmina Jastrząb.

Świętojanki 2011. Gmina Jastrząb.

Świętojanki 2011. Gmina Jastrząb.

Dzień Szarlotki 2012. LGD „Ziemia Chełmońskiego” .

Nowe oblicze Sochocina – przebudowa rynku oraz wyposażenie Izby Pamiątkowej Guzikarstwa. Gmina Sochocin.

Nowe oblicze Sochocina – przebudowa rynku oraz wyposażenie Izby Pamiątkowej Guzikarstwa. Gmina Sochocin.

Nowe oblicze Sochocina – przebudowa rynku oraz wyposażenie Izby Pamiątkowej Guzikarstwa. Gmina Sochocin.

Materiały promujące turystykę w Powiecie Szydłowieckim. Powiat Szydłowiecki.

Niezwykły urok rzek – turystyka (przygotowanie projektu współpracy). LGD „Natura i Kultura” (koordynator).

Zagospodarowanie centrum miejscowości Jadów – Park Dreszera i Otoczenie. Gmina Jadów.

Rekonstrukcja i rewitalizacja stodoły i kuźni w zagrodzie kurpiowskiej w Kadzidle. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Rekonstrukcja i rewitalizacja stodoły i kuźni w zagrodzie kurpiowskiej w Kadzidle. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Rewitalizacja centrum Krasnosielc. Gmina Krasnosielc.

Rewitalizacja centrum Krasnosielc. Gmina Krasnosielc.

Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice. Gmina Stare Babice.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie. Gmina Lutocin.

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Oronne, Maciejowice – etap III oraz części wsi Kochów i Oblin. Gmina Maciejowice.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą.

Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu.

Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ościsłowie. Gmina Glinojeck.

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie. Gmina Rościszewo.

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Rościszewie. Gmina Rościszewo.

Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybienku Nowym. Gmina Wyszków.

Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybienku Nowym. Gmina Wyszków.

Modernizacja-rewitalizacja Rynku Staromiejskiego z zielenią, oświetleniem parkowym oraz elementami małej architektury w Iłowie. Gmina Iłów.

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sarnaki. Gmina Sarnaki.

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suserz. Gmina Szczawin Kościelny.

Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości. Gmina Radzanów.

Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości. Gmina Radzanów.

Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości. Gmina Radzanów.

Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości. Gmina Radzanów.

Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości. Gmina Radzanów.

Remont zespołu zabytkowego kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą.

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica. Gmina Winnica.

Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie. Gmina i Miasto Wyszogród.

Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie. Gmina i Miasto Wyszogród.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo \no wydajności do 5 m3 na dobę. Gmina Naruszewo.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo \no wydajności do 5 m3 na dobę. Gmina Naruszewo.

Utworzenie i uzupełnienie systemu segregacji odpadów w Gminie Lubowidz. Gmina Lubowidz.

Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie. Gmina Potworów.

Zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w miejscowości Długie, gmina Potworów. Gmina Potworów.

Rewitalizacja centrum Dobrego. Gmina Dobre.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach w gminie Lelis. Gmina Lelis.

Zakup historycznego umundurowania strażaka. Ochotnicza Straż Pożarna Budziska.

Budowa infrastruktury sportowej w Chrzczance Włościańskiej. Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Długosiodła. Gmina Długosiodło.

Samochód asenizacyjny do obsługi technologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Karniewo. Gmina Karniewo.

Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej. Małgorzata Zembrzuska-Witczak.

Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej. Małgorzata Zembrzuska-Witczak.

Festiwal Zbliżenia Kultur. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Festiwal Zbliżenia Kultur. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Festiwal Zbliżenia Kultur. Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Z kopyta na wieś – utworzenie bazy turystyki aktywnej. Małgorzata Zembrzuska-Witczak.

Dialog tradycji kultury ziemi grębkowskiej z narodami świata. Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie.

Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu. Gmina Ciepielów.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce, gm. Nowy Duninów. Gmina Nowy Duninów.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Park i Plac Kilińskiego w Kałuszynie. Gmina Kałuszyn.

Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie. Gmina Kałuszyn.

Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie. Gmina Kałuszyn.

Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie. Gmina Kałuszyn.

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Dz. Nr 311 w miejscowości Brody – Parcele. Gmina Pomiechówek.

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Dz. Nr 311 w miejscowości Brody – Parcele. Gmina Pomiechówek.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach w gminie Lelis. Gmina Lelis.

Odnowa miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowę chodników w m. Pacyna. Gmina Pacyna.

Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec gm. Pułtusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej. Gmina Pułtusk.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach Gminy Wiśniewo. Gmina Wiśniewo.

Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego. Gmina Kampinos.

Wykorzystanie walorów naturalnych miejscowości Grudusk do urządzenia miejsc rekreacji i wypoczynku. Gmina Grudusk.

Modernizacja systemu wodno- kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock- Wierzbica. Miasto i Gmina Serock.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Gocław, Trąbki. Miasto i Gmina Pilawa.

Zagospodarowanie Rynku w Mokobodach. Gmina Mokobody.

Odnowa wsi Wąsewo. Gmina Wąsewo.

Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory – ulica Duży Rynek. Gmina Sobienie-Jeziory.

Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrociszewie w Gminie Warka. Gmina Warka.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie, gmina Małkinia Górna. Gmina Małkinia Górna.

Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Toczna w km 21 400 – 27 860, gm. Łosice, pow. łosicki. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

Mała rzeka i wielkie możliwości – utworzenie bazy do spływów kajakowych na rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z terenu LGD „Zaścianek Mazowsza”. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

Mała rzeka i wielkie możliwości – utworzenie bazy do spływów kajakowych na rzece Orz w celu odkrycia piękna lokalnej przyrody i aktywizacji mieszkańców z terenu LGD „Zaścianek Mazowsza”. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Chief o przepustowości Qśr.d 350 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolica w gminie Nadarzyn – przedsięwzięciem długo i niecierpliwie oczekiwanym przez mieszkańców. Gmina Nadarzyn.

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie.Gmina Halinów.

Modernizacja przestrzeni publicznej wraz z aktywizacją społeczną w Lelicach poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i rozbudowę oświetlenia ulicznego (pasażu oświetleniowego łączącego obiekt sportowy z głównymi ulicami miejscowości). Gmina Gozdowo.

Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej i przydomowych przepompowni ścieków we wsiach Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Adamówek, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola. Gmina Czosnów.\n

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poprawie jakości życia na obszarach wiejskich w miejscowości Cybulice Duże poprzez budowę boiska do siatkówki, placu zabaw i miejsca integracji mieszkańców, oraz w miejscowości Brzozówka poprzez remont świetlicy wiejskiej, budowę placu zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkówki oraz utworzenie miejsca integracji mieszkańców. Gmina Czosnów.

 
Opracowanie: DRiROW Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2014-09-19 Data aktualizacji: 2014-09-26
Liczba wywołań: 5691  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort