Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
413
LEADER » Dokumenty do pobrania » Rozliczanie projektów »

 

413 - Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju

 

Formularz Wniosku o płatność - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

Uwaga. Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje od 5 maja 2014 r. 21.05.2014 r. udostępniono formularz wniosku naprawiony w zakresie błędu technicznego w załączniku 21a.

 

Wersja 8z - dokumenty obowiązujące dla wniosków składanych od 5 maja 2014 roku - nowa wersja

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.  

Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zapisów w zakresie przeliczania płatności dokonywanych w walutach obcych na walutę polską. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

 

Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.

W związku z powyższym wszyscy Beneficjenci, którzy nie złożyli oświadczenia ubiegając się o przyznanie pomocy, zobowiązani są do złożenia z wnioskiem o płatność dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność.


Formularz Wniosku o płatność - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"


 

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

 


SPRAWOZDANIA OBOWIĄZUJĄCE OD 8 CZERWCA 2015 R.

Szanowni Państwo,

przy wyborze wersji sprawozdania i ankiety proszę zwrócić uwagę na jakiej wersji składaliście wniosek o przyznanie pomocy.


Opracowanie: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-11-13 Data aktualizacji: 2015-06-26
Liczba wywołań: 22751  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort