Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Wdrażanie LSR
LEADER » Dokumenty do pobrania » Wdrażanie Programu »

 

 

 

 

 • Małe Projekty

 

 

 

 

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

 


Wersja 4z -  formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 4z wraz z instrukcjąjego wypełniania w wersji 4z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta.pdf

Oswiadczenie_powiazane_de_minimis.xlsx

Oswiadczenie_przetw__danych_osob.xlsx

WN1_413_MP_4z_180414.pdf

WN1_413_MP_4z_180414.xlsx

 

 

Wersja 3z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla wniosków składanych od 31 stycznia 2013 roku.

 Wniosek 1_413_MP_3z.pdf

 Wniosek 1_413_MP_3z.xls

 Instrukcja wypełniania wniosku W1_413_MP_WN_3z.pdf

 

 

 

 

 

Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

 

 

 

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 8z.pdf

IW_8z_21052014.pdf - zaktualizowana instrukcja

Formularz_informacji_de_minimis.doc

Oswiadczenie_przetwarzanie_danych_osob.xlsx

Oswiadczenie_powiazane_de_minimis.xlsx

 

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów obowiązujący od 31 stycznia 2013 r.

UWAGA! W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.
Udostępniono również nową wersją instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).
W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku, gdy do 30 maja 2014 r. nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.
 

 

wopp_413_MP_7z_18042014.pdf

IW_7z_21052014.pdf - zaktualizowana instrukcja

Formularz_informacji_de_minimis.doc

Oswiadczenie_przetwarzanie_danych_osob.xlsx

Oswiadczenie_powiazane_de_minimis.xlsx

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów obowiązujący od 6 kwietnia 2012 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy 6z wopp 413 MP 171212.pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy MP 6z__02_11_2012.pdf NOWA

Wniosek o przyznanie pomocy 413 MP 6z.pdf (załącznik dotyczący wyprzedzającego finansowania)

 

Wzór umowy 6z obowiązująca od 6 kwietnia 2012 r.

 

Wzór umowy 413 mp 6z.doc

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

 

 

Formularze obowiązujące od 10 października 2011 r.:

Instrukcja Wypełniania Wniosku MP 5z.pdf

Formularz Wniosku 413 MP 5z.pdf

Formularz wniosku 413 MP edytowalny 5z.pdf

 

Uwaga!

W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf.

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego werję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera wersji 9.3 lub nowszej, które są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 

Wersja 4z aktywnego formularza

 

Uwaga!

W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku 4z.pdf

 

Umowa przyznania pomocy, 413.2z.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów W1_413_MP_4z_12052011.pdf

 

 

Formularze obowiązujące od 30 sierpnia 2010 r.:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach małych projektów wer_4z.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach małych projektów wersja_4z_edytowalna.xls

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów W1_413_MP_4z_18112010r.pdf

 

Formularze obowiązujące do 30 sierpnia 2010 r.:

Wniosek_o_przyznanie__pomocy_dla_malych_projektow_4133zpdf.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy dla małych projektów; wersja edytowalna,413.3z.xls

Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_przyznanie_pomocy_dla_malych_projektow_IW1_413_MP_3z_21072010.pdf

 

Formularze obowiązujące do 10 maja 2010 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów, 413.2z.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy dla małych projektów, 413.2z.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy dla małych projektów; wersja edytowalna,413.2z.xls

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy dla małych projektów; wersja edytowalna,413.2z.xls

 

 

 • Odnowa i rozwój wsi - oś 4

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 6 z obowiązuje dla naborów, które rozpoczeły się nie wcześniej niż dniu 1 lipca 2013 r.

 

 Wniosek  413 313 6z.pdf

 Wniosek413 313 6z.xls

 Instrukcja wypełniania wniopsku 6z NOWA (29.04.2014).pdf

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 5 z obowiązuje dla naborów, które rozpoczeły się nie wcześniej niż  w dniu 16 listopada 2012 r. 

 

 Wniosek_413_313_5z.pdf

 Wniosek_413_313_5z_972003.xls

 Instrukcja wypełniania_413_313_5z.pdf

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 4z obowiązuje dla naborów, które rozpoczeły się nie wcześniej niż  w dniu 1 czerwca 2012 r.

 

 Wniosek 413 313 4z.pdf 

 Wniosek 413 313 4z.xls

 Instrukcja wypełniania wniosku 413 313 4z.pdf

 

Wzór umowy o przyznanie pomocy 5 z

 

 Wzór umowy o przyznanie pomocy 413 W 5z.doc

 

Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania obowiązuje od 14 maja 2012 r.

 

 Wniosek następcy 2 z.pdf

 Wniosek  następcy 2 z 972003.xls

 Instrukcja wypełniania następcy 2 z.pdf

 

Formularze obowiązujące od dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 413 313 3z 06102010.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy 413 313 3z.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy  (wersja edytowalna) 413 313 3z.xls

 

 Formularze obowiązujące do dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna), 413.313.2z.xls

 Wniosek o przyznanie pomocy, 413.313.2z.pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku, 413.313.2z, obowiązująca od 20.07.2010.pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku, 413.313.2z, obowiązująca do 20.07.2010.pdf

 Wzór umowy o przyznanie pomocy, 413.2z.pdf

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją dla naborów ogłoszonych przed wejściem w życie dn. 21 kwietnia 2010r nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
  

 

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 08.06.2012 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

 WOPP_413_312_LGD.pdf

 WOPP_413_312_LGD.xls

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

1) Ekonomiczny Plan Operacji

 2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

  W1_2_413_312.pdf

 W1_2_413_312.xls

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)
4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
5) Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej
6) Wzór gwarancji
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego)
Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 
 

 

Formularze obowiązujące od 19 stycznia 2012 r.

 

 Wniosek o przyznanie pomocy 413 312 LGD.pdf

 Wniosek o przyznanie pomocy_413_312_LGD.xls

 

Formularze obowiązują w ramach naborów rozpoczętych w dniu 19 stycznia 2012 r. i później oraz rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 19 stycznia 2012 r.

 

 


Formularze obowiązujące  od dnia 6 kwietnia 2011 r.

 

 Dokumenty Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiebiorstw.rar

 

 

Formularze obowiązujące  do dnia 6 kwietnia 2011 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, 413.312.1z.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy, 413.312.1z.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy, wersja edytowalna, 413.312.1z.xls

Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji, 413.312.1z.pdf

Ekonomiczny plan operacji, 413.312.1z.pdf

Ekonomiczny plan operacji, wersja edytowalna, 413.312.1z.xls

Umowa przyznania pomocy, 413.312.1z.pdf

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, 413.312.1z.pdf

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, wersja edytowalna, 413.312.1z.xls

Oświadczenie właściciela nieruchomości, 413.312.1z.pdf

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, wersja edytowalna, 413.312.1z.xls

Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, 413.312.1z.pdf

Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wersja edytowalna, 413.312.1.xls

 

 

 

 

 

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

- rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz
- rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

1) Ekonomiczny Plan Operacji

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

4) Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów - otwórz

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) - otwórz

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - otwórz

4. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - otwórz

5. Narzędzia pomocnicze:

 • Wzór zapytania ofertowego:

- wersja Adobe Reader (.pdf ) - otwórz

- wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

 • Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - materiał zostanie opublikowany w późniejszym terminie
  Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje" - otwórz

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 312 PROW 2007-2013 - otwórz

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

 • załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz
 • załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz

8. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

9. Akty prawne:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 63) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) - otwórz

oraz

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. poz. 897) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. poz. 936) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 172, poz. 1027) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 166, poz. 1125) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 129, poz. 867) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)- otwórz

 

10. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej. Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

 • formularz ankiety - otwórz
 • instrukcja wypełniania ankiety - otwórz

10.a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji:

 • formularz ankiety 413_311 - otwórz
 • instrukcja do ankiety 413_311 - otwórz

Wcześniej obowiązujące dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-07-08 Data aktualizacji: 2014-07-07
Liczba wywołań: 38419  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort