Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Informacja dotycząca sposobu wypełniania sprawozdania z
realizacji LSR
LEADER » Dokumenty do pobrania » Wdrażanie Programu » Wdrażanie Programu »

Zgodnie z & 5 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR), LGD zobowiązana jest do składania samorządowi województwa do dnia 15 lutego każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR za rok poprzedni na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa.

Zgodnie z metodologią tworzenia wskaźników zawartą w publikacji „Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju”, opracowanej na zlecenie MRiRW oraz stanowiącej narzędzie pomocnicze dla LGD podczas opracowywania wskaźników realizacji LSR, wskaźniki powinny spełniać kryteria SMART. Oznacza to, że wskaźniki powinny m. in. mieć określoną perspektywę czasową (ang. Time – bounded), to znaczy należy wskazać, kiedy ma zostać osiągnięta wartość wskaźnika.
Kwestie dotyczące sposobu określenia wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć określonych w LSR, zostały doprecyzowane w instrukcji do sprawozdania z realizacji LSR. Stan docelowy wskaźnika to stan, do którego LGD zamierza doprowadzić, aby stwierdzić, że dany cel/przedsięwzięcie został osiągnięty. Dlatego też, mając określony katalog przedsięwzięć oraz celów, LGD powinna była określić wskaźniki oraz ich stan docelowy (ilość, wartość), co z kolei przełoży się na osiągnięcie celów oraz przedsięwzięć do końca realizacji LSR. Wartość stanu docelowego powinna zostać niezmieniona do końca okresu wdrażania LSR. Natomiast stan na rok sprawozdawczy należy podać według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego, przy czym dane powinny obejmować wyłącznie operacje, dla których płatność ostateczna została wypłacona beneficjentowi w danym okresie sprawozdawczym.
 
Powiązania:

Przykładowy wskaźnik rezultatu.jpg

Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2012-02-07 Data aktualizacji: 2012-02-07
Liczba wywołań: 3678  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Wrzesień 2020 »
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort