Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Wdrażanie LSR
LEADER » Pytania i odpowiedzi »

Małe projekty

 

Poniżej znajdują się najczęściej pojawiające się pytania odnośnie wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów - odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl (Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013). Należy jednak podkreślić, że przedstawione odpowiedzi mają charakter pomocniczy, wyjaśniają jedynie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 oraz z 2009 r. Nr 71, poz. 613)

 

 

Beneficjenci.pdf

Mała infrastruktura turystyczna.pdf

Odbudowa i remont zabytków.pdf

Organizacja szkoleń i imprez.pdf

Remont i wyposażenie świetlic wiejskich.pdf

Wybór wniosków przez LGD.pdf

Zasady kwalifikowalności.pdf

 

 

Poniżej zamieszczamy kalkulator opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest narzędziem pomocnym dla Wnioskodawców „Małych projektów” do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy.
 

Kalkulator dla małych projektów, instrukcja.pdf

 

 

Najważniejsze interpretacje dot. małych projektów:

 

Cel operacji.pdf

Kwalifikowalność podatku VAT.pdf

Wykonywanie działalność na obszarze  LSR.pdf

Ogólnodostępny charakter szkoleń.pdf

Interpretacja w sprawie wyliczania całkowitego planowanego kosztu Małego Projektu .pdf

Kwalifikowalnosc kosztów gwarancji bankowej.pdf

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej.pdf

Kryteria weryfikacji małych projektów od kątem zgodności z warunkami przyznania pomocyw ramach działania "Różnicowanie...".doc 

Interpretacja dot. sztucznego dzielenia projektu.doc

Interpretacja dot. mozliwosci dokonania zmien we wniosku z inicjatywy Wnioskodawcy oraz ewentualnej weryfikacji limitu pomocy na podst. miejsca realizacji operacji.doc

 

Publikacje:

Artykuł "Leader na Mazowszu - oczekiwania a rzeczywistość".pdf

 

 

Odnowa i rozwój wsi
 
Poniżej znajdują się najczęściej pojawiające się pytania odnośnie wdrażania działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla Odnowa i rozwój wsi - odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl (Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013). 
 
Najważniejsze interpretacje dot. Odnowa i rozwój wsi:

 

 

 interpretacja dot. braku możliwości realizacji jednej operacji ze środków dwóch działań PROW 413 i 322.pdf

Opracowanie: Piotr Łukasik Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-07-08 Data aktualizacji: 2012-04-05
Liczba wywołań: 26106  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort