Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
 Nabór wniosków na
Ogłoszenia o naborach wniosków przez LGD »

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

·    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 131 091,00 zł);

 
I.     Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 16 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. do godz. 10.00.
 
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD "Razem dla Radomki" przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w godz. pn. 9:00 - 17:00, wt. - pt. 8:00-16:00.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD "Razem dla Radomki". Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Wnioski składane są w 2 egzemplarzach papierowych (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia). Do wniosku należy dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną wniosku (dwie płyty CD w przypadku wniosku składanego w ramach działania tzw. „Małe projekty”).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
     
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się  na stronie www.razemdlaradomki.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Razem dla Radomki”.
 
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD, to uzyskanie na etapie oceny zgodności operacji z kryteriami określonymi w LSR:
- w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” min. pkt 8.
 
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy oraz na stronie www.razemdlaradomki.pl.
Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji.
 
Powiązania:

Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2014-09-01 Data aktualizacji: 2014-09-01
Liczba wywołań: 2491  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort