Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Nabór wniosków na
Ogłoszenia o naborach wniosków przez LGD »

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:


• Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 245 380,16 zł);


I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r. do godziny 15:00.


II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze przy ul. Kościelnej 57, 05-480 Karczew ( I piętro budynku Poczty Polskiej, wejście od parkingu Urzędu Miasta Karczew). Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby „LGD Natura i Kultura”.

 

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.naturaikultura.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.naturaikultura.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Natura i Kultura”.


V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
1. Operacja zostanie zakwalifikowana do dofinansowania, jeżeli przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu głównego, co najmniej jednego celu szczegółowego i jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR oraz spełnia minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji, które stanowią dla poszczególnych działań:- minimum 45 % maksymalnej liczby punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.
2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana na operacje o większej liczbie punktów przyznawanych w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.
Do wniosku należy dołączyć również:
- Kartę projektu (fiszkę operacji),
- Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki operacji członkom Rady Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura”,
- Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie danej operacji z innych środków pomocowych UE.


„LGD Natura i Kultura” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Adres: ul. Kościelna 57, 05-480 Karczew, adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl, tel. (22) 610 44 93.

 

Powiązania:

 materiały do pobrania.rar
 

Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2014-06-09 Data aktualizacji: 2014-06-09
Liczba wywołań: 2077  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Październik 2020 »
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort