Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Nabór wniosków na
Ogłoszenia o naborach wniosków przez LGD »

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kulturawniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:

·                         Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
I. Termin składania wniosków na wszystkie działania: 12 września 2011 r. do dnia 30 września 2011 r. do godz. 15.00.
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna (budynek Urzędu Gminy Wiązowna – w siedzibie LGD Natura i Kultura). Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD Natura i Kultura www.naturaikultura.pl (w zakładce Nabory Wniosków), na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania określone są w Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest dostępna na stronie www.naturaikultura.pl.
V. Minimalne wymagania:
1. Operacja zostanie zakwalifikowana do dofinansowania, jeżeli przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu głównego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz jest zgodna z co najmniej jednym zadaniem planowanym w ramach LSR.
2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana na operacje o większej liczbie punktów przyznawanych w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.
VI. Limit dostępnych środków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi: 588 000,00  zł.
Stowarzyszenie LGD „Natura i Kultura” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Adres: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl, tel. (22) 610 44 93.
Powiązania:

 Roznicowanie w kierunku dzialalnosci nierolniczej.zip

Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2011-08-29 Data aktualizacji: 2011-08-29
Liczba wywołań: 1059  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Grudzień 2019 »
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort