Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Nabór wniosków na
Ogłoszenia o naborach wniosków przez LGD »

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 ·  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 332 439,50 zł); 
I.     Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 10 września 2014 r. do dnia 24 września 2014 r.
 
II. Miejsce składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane   przez osobę przyjmującą wniosek.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.ssslgd.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego www.warmia.mazury.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
     
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się  na stronie www.ssslgd.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy LGD.
 
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu
ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.
3. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30%.
 
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest na stronie internetowej www.ssslgd.pl.
 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 .tel: 23 672-13-79, fax :23 672-13-82, email: info@ssslgd.pl
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
 
Powiązania:

Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2014-08-26 Data aktualizacji: 2014-08-26
Liczba wywołań: 2668  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort