Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Nabór wniosków na
Ogłoszenia o naborach wniosków przez LGD »

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Chełmońskiego” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

·   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 562 548,61 zł);

 
I.     Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 12 września 2014 r. do dnia 26 września 2014 r. do godz. 16:00.
 
II. Miejsce składania wniosków:Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24, w poniedziałek 9:00-17:00 oraz od wtorku do piątku - 8:00-16:00.Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.ziemiachelmonskiego.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
     
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się  na stronie www.ziemiachelmonskiego.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Ziemia Chełmońskiego.
 
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min. 30% max ilości dostępnych punktów na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.
 
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w biurze LGD ul. Warszawska 24 w Żabiej Woli – w poniedziałek od 9-17-tej   oraz od wtorku do piątku   od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51, 532 515 216, 795-588-621, 795-587-114, email: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.
 
Powiązania:

Opracowanie: Martyna Gapińska Wprowadzenie:
Data publikacji: 2014-08-26 Data aktualizacji: 2014-08-26
Liczba wywołań: 2569  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Luty 2020 »
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort