Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.2
PROW 2014-2020 » M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER »

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

pismo MRiRW - tytuł prawny nie jest wymagany na etapie przyznawania pomocy

 

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie poziomu dofinansowania

pismo ARiMR - zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie sekcji wskaźników obowiązkowych

pismo ARiMR - gdy o pomoc w poddziałaniu 19.2 występują wspólnicy spółki cywilnej na działalność prowadzoną w spółce

pismo ARiMR - czy w ramach konkursu organizowanego przez LGD - Rozwój firm może wystartować spółka z o. o., która została założona w 2016 roku.

pismo ARiMR - podejmowanie działalności w poddziałaniu 19.2 przez udziałowca i prezesa sp. z o.o.

pismo ARiMR - wnioskodawca ubiegający się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej

pismo ARiMR - osoba prawna - parafia (przebudowa ogrodzenia wokół obiektu sakralnego)

pismo ARiMR - sposób postępowania przy ocenie protestów wnioskodawców na decyzje LGD

pismo ARiMR - konieczność posiadania numerów identyfikacyjnych przez grantobiorców wnioskujących o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego

pismo ARiMR - wyjaśnienia dotyczące warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

pismo ARiMR - możliwość przyzania pomocy nadleśnictwu

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 3

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 2

pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu 1

pismo ARiMR - Czy możliwe jest dofinansowanie mobilnego inkubatora przetwórstwa lokalnego 12.01.2017 r.

pismo ARiMR - Czy materiały budowlane zakupione czy wniesione w postaci wkładu rzeczowego mogą być z rynku wtórnego (używane) oraz czy wnioskodawca może ubiegać sie o wsparcie jeżeli w CEDG widnieje od września 2016 r., natomiast działalnośc wykonuje od lat.

pismo ARiMR - umowa przedwstępna, kwota pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych

pismo ARiMR - zakup smochodu osobowego w celu podjęcia działalności w zakresie nauki jazdy oraz czy możliwe jest wyposażenie istniejącej świetlicy

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie ustalania wysokości kwot pomocy

pismo ARiMR - przykład czy Stowarzyszenie otrzyma zwrot dofinansowania na poziomie kosztów kwalifikowanych, jeśli zgodnie z kosztorysem projekt będzie na wyższą kwotę

pismo ARiMR - wnioskodawca zamierza podjąc działalność w zakresie sprzedaży pojazdów używanych (autokomis) oraz transport osób

pismo ARiMR - wnioskodawca ubiegający się o premie

pismo ARiMR - znowelizowana Ustawa PZP

pismo ARiMR - pomoc de minimis

pismo ARiMR - podięcie działalności gospodarczej

pismo ARiMR - uszczegółowienie interpretacji nr 30 z dnia 21.09.2016 oraz czy operacja podlegająca na przygotowaniu gospodarstwa pod działanie agroturystyczne będzie kwalifikowalna

pismo ARiMR - odpowiedz na zapytanie w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 z dnia 24 listopada 2016 r.

pismo ARiMR - w zakresie kwalifikacji działalności gospodarczej PKD

pismo ARiMR - czy w premii możliwe jest podjęcie działalności gospodarczej w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza

pismo ARiMR - czy dopuszczalna jest możliwość realizacji operacji metodą zaprojektuj i wybuduj

pismo ARiMR - odpowiedzi na pytania zadane pismem w dniu 9 września 2016 r.

pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia na budowę warsztatu samochodowego

pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia na zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej

pismo ARiMR - pomoc przyznana w wysokości 50 000 zł, a koszty poniesione 48 000 zł

pismo ARiMR - czy środki z LGD mogą być przeznaczone na budowę hali

pismo ARiMR - przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku remizy na potrzeby centrum kulturalno - rekreacyjnego

pismo ARiMR - czy jest możliwość skorzystania z dotacji na budowę stajni

pismo ARiMR - zapytania przesłane drogą elektroniczną w dniu 21 września 2016 r.

pismo ARiMR - czy wózek widłowy jest traktowany, jako środek transportu

pismo ARiMR - czy gmina może wnioskując do LGD część wartości kosztorysowej ująć w kosztach niekwalifikowanych

pismo ARiMR - czy mały przedsiębiorca moze wnioskować o przyznanie pomocy

pismo ARiMR - czy gmina może ogłosić postępowanie przetargowe

pismo ARiMR - zatrudnienie osoby współpracującej; wpis do CEIDG

pismo ARiMR - środki transportu (cd)

pismo ARiMR - środki transportu

pismo ARiMR - budowa ścieżek rowerowych lub chodników

pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie 19.2

pismo ARiMR - czy LGD może być beneficjentem pomocy, na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa  lokalnego produktów rolnych.

 

pismo SWM - odpowiedz SW w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 24.02.2017 r.

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania 24.11.2016 r.

pismo SWM - kwalifikowalność kosztów inwestycyjnych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz montażu siłowni plenerowej i ławek parkowych

pismo SWM - możliwość finansowania operacji ze środków pochodzących z dotacji celowej gminy udzielonej OSP na realizację operacji z udziałem EFRROW 

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego 26.10.2016 r.

pismo SWM -  zmiana nawierzchni drogi ze żwirowej na nawierzchnie asfaltową

pismo SWM - odpowiedzi na pytania przekazane przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego

Opracowanie: Kamil Nalewka Wprowadzenie:
Data publikacji: 2016-10-05 Data aktualizacji: 2017-03-09
Liczba wywołań: 10911  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Lipiec 2020 »
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort