Menu
Polecane linki
Kontakt
 
 
Opis działania
Scalanie gruntów »

Scalanie gruntów

 

Pomoc udzielana w ramach Schematu w zakresie prowadzonych postępowań scalania gruntów dotyczyć będzie poprawy struktury obszarowej poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Cel działania

 • wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych;
 • poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez zmniejszenie w poszczególnych gospodarstwach rolnych ilości działek ewidencyjnych;
 • wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania poscaleniowego.

 

Zakres pomocy

 • opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
 • zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej;
 • koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

 

Beneficjent
Starosta

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych projektu. Nie została określona minimalna oraz maksymalna wartości projektu.

Poziom wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy będzie wynosiła 100% kosztów kwalifikowalnych, w tym:

 • do 75% to środki UE (EFRROW);
 • do 25% - budżet państwa.

 

Kryteria dostępu

 • wystąpienie do starosty o podjęcie scalenia gruntów przez większość właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
 • projektów w zakresie scalania gruntów będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) oraz pod warunkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko - zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);
 • beneficjent nie może korzystać z bezzwrotnych lub preferencyjnych środków pomocy krajowej lub zagranicznej na pokrycie kosztów projektu finansowanego z EFRROW.

 

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

 

 

Opracowanie: Wprowadzenie: Magdalena Kowalik
Data publikacji: 2009-07-08 Data aktualizacji: 2009-07-08
Liczba wywołań: 17652  
 
 
Newsletter
 
 
Tablice informacyjne
 
 
Kalendarz
« Listopad 2020 »
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
 
 
Sonda
Jak oceniasz portal Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
Idealny!
 
 49%
Bardzo dobry!
 
 26%
Wymaga dopracowania
 
 25%
 
 
Wszystkich głosów: 227
 
 
Galerie
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
istanbul escort